مخازن اکسیژن مایع و نیتروژن مایع در برشکاری

برشکاری فلزات روش های بسیاری برای برشکاری مقاطع فلزی وجود دارد که یکی از این روش ها استفاده از دستگاه برشکاری هوابرش است. هوابرش به منظور برشکاری به وسیله هوا یا اکسیژن است که با گاز مخلوط می شود. اکسیژن و نیتروژن در صنعت برشکاری در فرایند برشکاری به روش…